Samen winnen we meer!

Hoe ben je als sportvereniging relevant als er door corona niet gesport wordt? Sluit je aan bij een actie om de lokale middenstand te steunen, je zelf kans hebt op een financieel voordeel én een positieve uitstraling in het dorp (en omgeving).

Lokale en regionale sportverenigingen kunnen niet bestaan zonder lokale ondernemers. De sponsoren op de shirts en langs de velden zijn 9 van de 10 keer ondernemers uit de nabije omgeving of het is een eigen onderneming van één van de leden. Als gevolg van de coronamaatregelen staat de sport stil en staan de sponsorcontracten onder druk. Juist dát is het moment voor een vereniging om zich in te zetten voor de sponsoren waar zo vaak een beroep op gedaan wordt. 

In het kort; verzamel ondernemers die een kortingsaanbod doen (paar euro korting of extra aanbod bij een aankoop), schrijf hen in, in een online sponsorboekje en zorg dat de dorpsbewoners het boekje kopen. Een deel van de opbrengst is voor de vereniging. 

Sportive Marketing heeft voetbalvereniging Foarut uit Menaam ondersteund door:

  • de actie op te starten
  • het wervingsplan vorm te geven én helpen uitvoeren (en met succes, 24 ondernemers deden mee!)
  • advisering en aanjagen van de verkoopstrategie 
  • relatiemanagement tussen vereniging en actie-verantwoordelijke.

Natuurlijk wordt een deel van het succes bepaalt door het aantal verkochte boekjes. Dat is het directe financiële resultaat. Onze visie is echter dat een vereniging er goed aan doet om zich op deze manier in te spannen voor ondernemers in het dorp. Je toont je betrokken en laat zien dat je tijd en energie geeft voor je (toekomstige) sponsor. Bovendien onderhoud je de relatie met je achterban. 

Wij zijn er van overtuigd dat acties als deze, toekomstige sponsorgesprekken een goede opening geeft.